Garantija

Grundfos warranty

Visaptveroša un globāla 2 gadus
garantija ir iekļauta sūkņa pārdošanas cenā

Grundfos preču garantijas periods ir 24 mēneši (2 gadi) no piegādes datuma, bet ne
vairāk kā 30 mēneši (2,5 gadi) no preces ražošanas datuma, ja nav noteikts citādi.

Garantijas pieprasījumi tiks noraidīts šādās situācijās::

 • Ja defekts radies no:
  • jebkurām izmaiņām projektēšanas dokumentācijā, kas ir pretrunā ar Grundfos produkta lietošanas un ekspluatācijas instrukcijā
 • - modifikācijām, ko klients/pircējs vai trešā puse uzņēmusies bez Grundfos piekrišanas
 • Ja defekts ir izraisīts no:
  • normāla nodiluma vai bojājuma
  • neadekvātas iekārtu palaišanas ekspluatācijā
  • nepietiekamas apkalpošanas vai bojājumu novēršanas no neautorizēto personu puses
  • ekspluatācijas instrukciju neievērošanas
  • iekārtu darbības pārslodzes
  • ķjebkura nepiemērota materiāla izmantošanas
  • ķīmisko vai elektrolītisko procesu sekām
  • citu iemeslu dēļ bez Grundfos ziņas

Grundfos neapmaksā transportēšanas / nomaiņas / uzstādīšanas izmaksas bojātiem produktiem.

Garantijas pretenzijas var iesniegt, sazinoties ar vietējo GRUNDFOS pārstāvniecību vai Grundfos atorizēto servisa partneri, kā arī produktu tirdzniecības vietās.

Grundfos garantijas un remontdarbu noteikumi