Kāpēc MQ sūknis darbības laikā izslēdzas?

Iespējama sausā darbība; ieplūdes līnijai ir jābūt pilnībā piepildītai. Vielas temperatūra var būt pārāk augsta (> 35 °C), vides temperatūra var būt pārāk augsta (> 45 °C), var būt pārslogots motors; pārbaudiet, vai vārpstai nav radusies brīvkustība, barošanas spriegums var būt pārāk zems, pārbaudiet savienojumu. Lūdzu, konsultējieties ar kvalificētu uzņēmumu par šādu darbu veikšanu.