Kāpēc MQ sūknis neizslēdzas?

Cauruļvadu sistēmā var būt radusies noplūde. Iespējams vēl darbojas pievienotie atzarojuma punkti vai cisternas. Lūdziet kvalificētam uzņēmumam pārbaudīt cauruļvadu sistēmas spiedienu.