Kāpēc MQ sūknis neieslēdzas, kad es to ieslēdzu?

Pārbaudiet, vai nav nostrādājis drošinātājs. Vai kontaktdakša ir pievienota barošanas avotam? Savienojiet sūkni ar citu kontaktligzdu un pārbaudiet, vai tas darbojas. Lūdziet kvalificētu uzņēmumu pārbaudīt elektrobarošanas līniju.