Kāpēc JP sūknis ātri ieslēdzas un izslēdzas?

Ieplūdes līnijā var būt radusies sūce vai ūdenī ir gaiss. Pārbaudiet, vai ieplūdes līnijā ir pretvārsts un vai tas darbojas pareizi. Tikai Hydrojet: spiedientvertnes sākotnējā uzpilde var būt nepareizi konfigurēta. Pārbaudiet sākotnējo uzpildi, lai pārliecinātos, ka regulēšanas vērtības atbilst ekspluatācijas instrukcijām. Lūdzu, konsultējieties ar kvalificētu uzņēmumu par šādu darbu veikšanu.