Kāpēc JP sūknis neieslēdzas, kad es to ieslēdzu?

Pārbaudiet, vai nav nostrādājis drošinātājs. Vai kontaktdakša ir pievienota barošanas avotam? Savienojiet sūkni ar citu kontaktligzdu un pārbaudiet, vai tas darbojas. Tikai Hydrojet: pārbaudiet, vai darbojas spiedienrelejs. Lūdziet kvalificētu uzņēmumu pārbaudīt elektrobarošanas līniju.