Kāpēc JP sūknis neveic sūknēšanu, kad es to ieslēdzu?

Sūknī var būt iekļuvis gaiss. Pārbaudiet, vai ieplūdes līnijā/ūdens padeves līnijā nav radusies noplūde. Ūdens stabam ieplūdes līnijā ir jābūt nemainīgam. Tāpat ir jāpārbauda ieplūdes līnijas pretvārsts vai apakšējais vārsts. Iekšējie mehānismi (inžektors) var būt bojāti sausās darbības rezultātā. Lūdzu, konsultējieties ar kvalificētu uzņēmumu par šādu darbu veikšanu.