Kur es varu atrast informāciju par Grundfos produktu problēmu novēršanu?

Katra Grundfos produkta komplektācijā ietilpstošās ekspluatācijas instrukcijas ietver attiecīgu informāciju par problēmu novēršanu. Šīs ekspluatācijas instrukcijas apraksta ne vien uzstādīšanas, ekspluatācijas un tehniskās apkopes procesu, bet iekļauj arī īpašu nodaļu, lai sniegtu palīdzību galveno problēmu, kas rodas ekspluatācijas laikā, novēršanā. Šī informācija ir pieejama arī ar WebCAPS programmas starpniecību.