Kad izslēdzas MQ?

Patēriņa relejs normālas darbības laikā automātiski izslēdz MQ vienīgi tad, ja plūsmas ātrums samazinās zem 0.07 m³/h. Ja plūsmas ātrums samazinās zem nepieciešamā līmeņa, sūknis izslēdzas pēc 12-15 sekundēm. Sūkni ir iespējams izslēgt arī manuāli, izmantojot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi.

MQ izslēdzas arī pēc tam, kad ir aktivizēts pārāk augstas temperatūras vai sausas darbības trauksmes signāls.