Ko darīt, ja sūkņa motora strāva pārsniedz pilnas slodzes strāvu?

Pastāv vairāki iemesli, kāpēc sūkņa ekspluatācijas laikā var būt pārsniegta pieļaujamā pilnas slodzes strāva: nepietiekams spriegums, trīsfāžu motora strāvas disbalanss, motora īsslēgums, nepareizi izveidota elektroinstalācija vai bojāti elektrosavienojumi, pārāk viskoza vai blīva sūknētā viela vai sūkņa nolietojums vai nosprostojums.

Taču sūknis var būt arī pārāk mazs attiecīgajam pielietojuma veidam un, iespējams, darbojas, pārsniedzot tā nominālo plūsmas ātrumu. Šādā gadījumā mēģiniet daļēji aizvērt spiediena puses slēgvārstu, lai droselētu plūsmas ātrumu, līdz motora strāva atgriežas pieļaujamajās robežās.