Kāds ir nepieciešamais minimālais uzpildes līmenis, lai nodrošinātu pareizu sūkņa darbību?

EF un SE sūknis ir aprīkots ar motoru, kura dzesēšanu nodrošina apkārtesošā sūknētā viela. Lai motoriem tiktu nodrošināta pietiekama dzesēšana, EF un SE sūkņiem darbības laikā vienmēr ir jābūt pilnībā iegremdētiem sūknētajā vielā. Pielietojuma veidiem, kur tas nav iespējams, uzpildes līmenis nedrīkst noslīdēt zemāk par pusi no sūkņa augstuma.

Toties KP un AP sūkņi ir aprīkoti ar motoriem, ko no iekšpuses dzesē sūknētā viela, kas plūst cauri sūknim. Šī iemesla dēļ šiem sūkņiem darbības laikā nav jābūt iegremdētiem sūknētajā vielā, tāpēc sūknēšanu ir iespējams veikt seklā vietā, kur vielas līmenis sasniedz 3 cm.