Kas ir hidrauliskais trieciens un kas to izraisa?

Hidrauliskais trieciens ir spiediena strauja paaugstināšanās plūsmas ātruma caurulē straujo izmaiņu dēļ. Šo parādību dēvē par „hidraulisko triecienu”, jo spiediena strauju paaugstināšanos parasti pavada trokšņi, kas atgādina āmura sitienus pa cauruli.

Akas instalācijās hidrauliskais trieciens parasti rodas, ja a) vienvirziena vārsts lejup vērstā caurulē, kas iziet no sūkņa, ir uzstādīts vairāk nekā 9 m virs ūdens līmeņa vai b) ja vienvirziena vārstā lejup vērstā caurulē, kas iziet no sūkņa, ir radusies noplūde, bet vienvirziena vārsts, kas uzstādīts virs šī līmeņa, ir noblīvēts. Abos gadījumos lejup vērstajā caurulē tiek radīts daļējs vakuums. Nākamajā sūkņa ieslēgšanas reizē ūdens ar lielu pūsmas ātrumu piepilda vakuuma daļu un spiežas pret slēgto vienvirziena vārstu un stacionāro, caurulē esošo ūdens stabu, tādējādi radot spiediena strauju paaugstināšanos jeb hidraulisko triecienu. Šīs straujās spiediena paaugstināšanās rezultātā var pārplīst caurules un cauruļu savienojumi un var tikt bojāts sūknis un/vai motors. Ja rodas straujš spiediena paaugstinājums, ir jāizslēdz sistēma un problēmas novēršanai ir jāizsauc sūkņa uzstādītājs.