Kas ir apvedlīnijas un kā tās uzstādīt?

Lai nodrošinātu atbilstošu sūkņa dzesēšanu un eļļošanu, sūknī ir jānodrošina pietiekams caurplūdums. Nepietiekamas dzesēšanas un eļļošanas rezultātā rodas pārkaršana, gultņu nodilums, berze starp blīvvirsmām, noplūdes vārpstas blīvēs – tas viss rada sūkņa nepareizu darbību vai darbības traucējumus. Tāpēc gadījumos, kad pastāv risks, ka sūkni nevarēs darbināt, izmantojot nepieciešamo minimālo plūsmas ātrumu, ir nepieciešams uzstādīt apvedlīniju.

Apvedlīnija ir jāsāk veidot no sūkņa ventilācijas atveres vai izejas caurules ventilācijas atveres un jāvirza vai nu atpakaļ iesūkšanas pusē (ja iespējams), vai tvertnē, lai nodrošinātu pietiekamu dzesēšanu, izmantojot sūknēto vielu. Atgriežoties sūknētajai vielai ir jāspēj atdzist pirms tā tiek iesūknēta atpakaļ sūknī, lai novērstu sūkņa pārkaršanu. Šī iemesla dēļ apvedlīniju nekādā gadījumā nedrīkst tieši savienot ar sūkņa iesūkšanas atveri. Apvedlīnija ir iestatīta pareizi, ja ir izpildītas attiecīgā sūkņa minimālās plūsmas ātruma prasības saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām. Darbojoties ar pilnu jaudu, caur sistēmu un apvedlīniju plūstošais apjoms nedrīkst pārsniegt maksimālo sūkņa nodrošināto plūsmas ātrumu.