Kas ir spiediens augšup un kas to izraisa?

„Spiediens augšup” ir stāvoklis, kad uz augšu vērsts spēks ekspluatācijas laikā iedarbojas uz sūkņa darbratu/vārpstas elementu. Šo stāvokli iespējams novērot, kad sūknis sūknē vairāk ūdens, nekā ir paredzēts tā tehniskajās specifikācijās, t.i., sūkņa darbība tiek izteikta pārāk tālu līknes labajā pusē.

Taču standarta aku uzstādījumos, kur sūknis ir aprīkots ar vienvirziena vārstu, cēlējspēks parasti nerodas. Tas tā notiek, jo caurulē atlikušais statiskais šķidruma stabs pēc sūkņa izslēgšanas, izmantojot vienvirziena vārstu, rada pretspiedienu, kas pēc sūkņa atkārtotas ieslēgšanas nekavējoties iedarbojas uz sūkni, lai arī šajā fāzē sūkņa darbība netiktu izteikta pārāk tālu līknes labajā pusē.

 

Taču, ja vienvirziena vārsts nav uzstādīts vai ja vienvirziena vārstā ir radusies noplūde, statiskais šķidruma stabs nav izveidots un sūkņa ieslēgšanas brīdī nevar iedarboties uz sūkni. Šādā gadījumā cēlējspēks ietekmēs vairuma sūkņu darbratu/vārpstas elementu, kas atrodas sūknī. Rezultātā iegūtā augšupvērstā kustība sasniegs sūkņa motora uzmavu, kas nozīmēs, ka cēlējspēks tiek radīts arī motorā.

Lai gan vairums motoru ražotāju aprīko savus sūkņus ar celtspēka gultņiem, kas spēj pielāgoties nelielam celtspēkam, nesabojājot motoru, no celtspēka ir jāizvairās, lai samazinātu sūkņa un motora komponentu nodilšanu. Celtspēks, kas rodas katras ieslēgšanas reizes laikā, var izraisīt gan sūkņa, gan motora priekšlaicīgu nolietojumu.