Kas ir piespiedējspēks un kas to izraisa?

Piespiedējspēks ir lejupvērsts spēks, kas ekspluatācijas laikā iedarbojas uz sūkņa darbratu/vārpstas elementu. Vairums sūkņu un motoru ir konstruēti tā, lai ekspluatācijas laikā vienmēr rastos piespiedējspēks. Taču pārāk liels piespiedējspēks arī var radīt problēmas, ja, piemēram, sūknis ar mazu plūsmas ātrumu ir sasniedzis ražīguma punktu, kas tātad nozīmē, ka ir augsts ieejas spiediens. Ja sūknis tiek nepārtraukti ekspluatēts šādos apstākļos, var tikt sabojāts motora aksiālais gultnis. Turklāt sūknis un motors var pārkarst nepietiekamas dzesējošās plūsmas dēļ.

Lai novērstu šīs problēmas, sūknis ir jādarbina noteiktā plūsmas ātruma diapazona robežās. Grundfos iegremdējamo sūkņu līknes ataino pieļaujamo plūsmas ātruma diapazonu nepārtrauktas līnijas veidā, bet nepieļaujamais darbības diapazons ir attēlots kā pārtraukta līnija.