Kas ir kavitācija?

Kavitācija ir ar tvaiku pildītu burbuļu veidošanās un pēkšņa pārplīšana. Šis process rodas tādās sūkņa iekšpuses vietās, kur spiediens ir zemāks par sūknētās vielas tvaiku spiedienu. Šķidruma tvaiku spiediens ir spiediens, kuru sasniedzot šķidrums sāk vārīties vai iztvaikot. Kavitācija, kas var sabojāt sūkni, rodas gadījumos, kad nav pieejams sūknim nepieciešamais pozitīvais iesūkšanas augstums (NPSHR).

Lai novērstu kavitāciju, ieplūdes kanālā jābūt minimālajam spiedienam, ko dēvē par pieejamo pozitīvo sūkšanas augstumu (NPSHA), lai šķidrums neuzvārītos vai neiztvaikotu. Ir jānodrošina, lai ieplūdes kanālā uzturētais spiediens attiecīgā vides temperatūrā vienmēr ir lielāks par šķidruma spiedienu.

Piezīme. Ja sūknī notiek kavitācija, ir jāveic spiediena puses regulētājvārsta droselēšana, lai samazinātu plūsmas ātrumu un tādējādi sūknim nepieciešamo NPSH vērtību. Taču vienlaikus ir jānodrošina, lai atlikušais plūsmas ātrums ir pietiekami liels, lai nodrošinātu sūkņa dzesēšanu un mitrināšanu.