Kas ir NPSH raksturlīkne un kāda ir tās nozīme?

NPSH raksturlīkne ataino minimālo nepieciešamo ieplūdes spiedienu (ko izsaka m), kas ļauj sūknim veikt sūknēšanu saskaņā ar ražīguma raksturlīkni un nepieļauj sūknētā šķidruma iztvaikošanu, lai novērstu kavitāciju sūkņa iekšpusē.

Pie attiecīga caurplūduma NPSH vērtībai pie sūkņa iesūkšanas atverēm vienmēr ir jābūt vismaz par 0.5 m lielākai nekā nepieciešamā NPSH vērtība:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m drošuma rezerve