Kas ir ražīguma raksturlīkne un kāda ir tās nozīme?

Sūkņa ieejas jauda ir sūkņa patērētā jauda iepriekš iestatītajā darba režīmā. Motora nominālajai jaudai, tostarp darbības koeficientam, ir jābūt vienādai ar sūkņa patērēto jaudu vai lielākai par to. Ja sūkņa patērētā jauda ir lielāka par motora nominālo jaudu, motorā ieplūst vairāk strāvas, nekā tas ir paredzēts tā tehniskajās specifikācijās. Šādā gadījumā motors var pārkarst, kā rezultātā pastāv risks to sabojāt.