Kas ir dzesējošais apvalks?

Dzesējošais apvalks, ko dēvē arī par plūsmas ģeneratoru, nodrošina, ka ap motora virsmu vienmēr cirkulē pietiekama ūdens plūsma, lai atdzesētu motoru. Standarta akas instalācijā sūkni ieskauj akas sienas. Motors tiek uzstādīts zem sūkņa. Tā kā sūknis ūdeni iesūc no apakšas, ūdens plūst gar akas sienām un pāri motora virsmai, tādējādi dzesējot motoru. Ja sūknis ir uzstādīts atklātā ūdeni, akas sienas, kas virza ūdens plūsmu pāri motora virsmai, nepastāv, tāpēc ir nepieciešams dzesējošais apvalks. Lai iegūtu vairāk informācijas par dzesējošo apvalku, lūdzu, jautājiet savam Grundfos izplatītājam.