Kāda ir vielas blīvuma un viskozitātes ietekme uz sūkņa jaudu?

Ja vien nav norādīts savādāk, līknes Grundfos dokumentācijā ir norādītas ūdens, kura temperatūra ir 20 °C, blīvumam un viskozitātei (relatīvais blīvums = 1 un viskozitāte = 1). Gadījumos, kad sūknētās vielas blīvums un viskozitāte atšķiras no ūdens, kura temperatūra ir 20 °C, blīvuma un viskozitātes (relatīvais blīvums = 1 un viskozitāte = 1), var būt nepieciešams noregulēt sūkņa jaudu. Lai veiktu sūkņa iestatījumiem nepieciešamos aprēķinus, konkrēto vielu iespējams konfigurēt un izmantot Grundfos izmēru noteikšanas programmā WebCAPS.