Kas notiek, ja sūkņa darbība tiek izteikta pārāk tālu līknes labajā pusē?

Ja sūkņa darbība tiek izteikta pārāk tālu līknes labajā pusē, tas vienkārši nozīmē, ka sūknis nodrošina plūsmas ātrumu, kas pārsniedz tā konstrukcijā paredzēto ātrumu. Citiem vārdiem sakot – sūknis ir pārāk mazs sistēmai nepieciešamā caurplūduma nodrošināšanai. Ļaujot sūknim darboties šajā amplitūdā, pastāv risks izraisīt sūkņa un motora bojājumus.

Sūknim vienmēr jādarbojas mazākā un lielākā plūsmas ātruma robežās. Ideālā gadījumā sūknim ir jādarbojas pēc iespējas tuvāk optimālās efektivitātes robežai, lai nodrošinātu ilgu ekspluatācijas laiku un lai samazinātu enerģijas patēriņu.