Ko nozīmē termins „ieplūdes režīms”?

Termins „ieplūdes režīms” apzīmē sūkšanas stāvokli ar pozitīvu ieplūdes spiedienu, kura laikā sūknētā viela tiek pievadīta no vietas, kas atrodas virs sūkņa iesūkšanas atveres un kas atrodas saskarē ar atmosfēru (atvērtā sistēma). Tas nozīmē, ka sūkņa iesūkšanas atveres spiediens ir lielāks par atmosfēras spiedienu vai vienāds ar to.