Ko nozīmē termins „iesūkšanas režīms” un „iesūkšanas augstums”?

Termins „iesūkšanas režīms” apzīmē sūkšanas stāvokli ar negatīvu ieplūdes spiedienu, kura laikā sūknētā viela tiek pievadīta no vietas, kas atrodas zem sūkņa iesūkšanas atveres un kas atrodas saskarē ar atmosfēru (atvērtā sistēma). Tas nozīmē, ka sūkņa iesūkšanas atveres spiediens ir mazāks par atmosfēras spiedienu vai vienāds ar to. Centrbēdzes sūkņiem vienmēr ir nepieciešams pietiekami liels ieplūdes spiediens, lai nodrošinātu, ka sūkņa padeve atbilst ražīguma raksturlīknei.

Pieejamais NPSH ir svarīgs elements pareizas darbības nodrošināšanai. Šim sistēmas parametram ir jābūt lielākam par sūknim nepieciešamās NPSH vērtības un vismaz 0.5 m drošuma rezerves summu:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m drošuma rezerve