Sūknis nestrādā. Vadības paneļa vatu displejā tiek atainoti šādi simboli:."--"

Iespējamais kļūdas iemesls

Energoapgādes kabeļa bojājums

Nepareizs spriegums un/vai frekvence

Bloķēts darbrats

Sūknī iekļuvis gaiss

Elektronisks bojājums

Novēršanas veids

Šos bojājumus var novērst vienīgi kvalificēts uzņēmums. Lūdzu, sazinieties ar vietējo kvalificēto tehniķi.