Sūknis nestrādā. Vadības panelī netiek rādīts neviens simbols.

Iespējamie kļūdas iemesli

Nav sprieguma

Sūknis ir bojāts

Novēršanas veids

Ir nostrādājis sūkņa elektrobarošanas līnijas drošinātājs. Ieslēdziet drošinātāju.

Ja sūkņa elektrobarošanas līnijai ir uzstādīts strāvas noplūdes aizsargslēdzis „RCD” kļūdu novēršanai, tas ir nostrādājis. Ieslēdziet „RCD”.

Ja šīs darbības nesniedz vēlamo rezultātu, lūdzu, sazinieties ar savu kvalificēto tehniķi.