Sūknis nestrādā. Vadības paneļa vatu displejā tiek atainots simbols „E3”.

Iespējamais kļūdas iemesls

Elektrisks bojājums

Novēršanas veids

Lūdziet kvalificētam uzņēmumam nomainīt sūkni