Sūknis nestrādā. Vadības paneļa vatu displejā tiek atainots simbols „E1”.

Iespējamais kļūdas iemesls

Ir bloķēts rotors.

Novēršanas veids

Vairākas reizes atvienojiet sūkni no strāvas avota un restartējiet

Mēģiniet likvidēt nogulsnes, viegli uzsitot pa sūkni

Atslēdziet sūkņa vielas ieplūdi, atvienojiet sūkņa galvu un likvidējiet nosēdumus (šo darbu drīkst veikt vienīgi kvalificēts uzņēmums)