Sūknis rada trokšņus.

Iespējamais kļūdas iemesls

Sūknī ir gaiss.

Novēršanas veids

Sūknim ir pašventilācija.

Ievērojiet sūkņa displejā norādīto vadības iestatījumu.

Lai nodrošinātu ātru sūkņa ventilāciju, izmantojot pogu 5, iestatiet sūkņa Speed Level III iestatījumu un ļaujiet tam pusstundu darboties. Pēc tam ar pogas 5 palīdzību iestatiet sākotnējo vadības iestatījumu.

Ja šī darbība neatrisina problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu kvalificēto uzstādītāju.

Iespējamais kļūdas iemesls

Pārāk zems ieplūdes spiediens

Novēršanas veids

Šos bojājumus var novērst vienīgi kvalificēts uzņēmums.

Sazinieties ar savu kvalificēto uzstādītāju.