Apkures sistēma rada trokšņus.

Iespējamais kļūdas iemesls

Pārāk liels plūsmas ātrums

To iespējams novērst, izvēloties jebkuru sūkņa iestatījumu, izņemot „AutoAdapt”

Ievērojiet sūkņa iestatījumu, kas parādās displejā.

Pēc tam, izmantojot pogu 5, iestatiet sūkni režīmā „AutoAdapt”.

Ja šajā brīdī siltuma pievade ir pietiekoša, saglabājiet šo iestatījumu.

Ja siltuma pievade nav pietiekoša, atjaunojiet iepriekšējo iestatījumu, izmantojot pogu 5, un sazinieties ar savu uzstādītāju.

Iespējamais kļūdas iemesls

Sistēmā ir gaiss.

Novēršanas veids

Šos bojājumus var novērst vienīgi kvalificēts uzņēmums.