Apkures sistēma nenodrošina pietiekamu temperatūru (MAGNA).

Iespējamais kļūdas iemesls

Ir aktivizēts automātiskais nakts temperatūras samazināšanas režīms

Ir mainījušies hidrauliskie apstākļi. Sūknim ir jāpielāgojas šiem apstākļiem.

Ja ir aktivizēts nakts temperatūras samazināšanas režīms

Ieslēdziet nakts temperatūras samazināšanas režīmu, izmantojot pogu 3.

Ja ir aktivizēts „AutoAdapt” režīms

Iespējamais kļūdas iemesls: „AutoAdapt” funkcija nespēj pareizi noregulēt apkures sistēmu.

Novēršanas veids

Uz 5 minūtēm izslēdziet sūkni, izmantojot elektrobarošanas līnijas energopadeves slēdzi (nevis sūkņa slēdzi), un pēc tam no jauna ieslēdziet to.

Ar pogas 3 palīdzību pārskatiet iespējamās līknes, līdz no jauna ir aktivizēta „AutoAdapt”. Automātiskajam iestatījumam var būt nepieciešamas dažas stundas, lai pielāgotu sistēmas līkni.

Ja šī darbība nesniedz vēlamo rezultātu, sūknim iespējams iestatīt (konkrētu) līkni.

Novēršanas veids

Sākotnēji, izmantojot pogu 3, pārslēdziet iespējamās proporcionālās un konstantās spiediena līknes, testējot katru iestatījumu aptuveni divas stundas.

Ja siltuma pievade nepalielinās, lūdzu, sazinieties ar savu kvalificēto tehniķi.