Apkures sistēma nenodrošina pietiekamu temperatūru.

Iespējamie kļūdas iemesli

Ir aktivizēts automātiskais nakts temperatūras samazināšanas režīms

Ir mainījušies hidrauliskie apstākļi. Sūknim ir jāpielāgojas šiem apstākļiem.

Ja ir aktivizēts nakts temperatūras samazināšanas režīms

Ieslēdziet nakts temperatūras samazināšanas režīmu, izmantojot pogu 4.

Ja ir aktivizēts „AutoAdapt” režīms

Iespējamais kļūdas iemesls: „AutoAdapt” funkcija nespēj pareizi noregulēt apkures sistēmu.

Novēršanas veids

Uz 5 minūtēm izslēdziet sūkni, izmantojot elektrobarošanas līnijas energopadeves slēdzi (nevis sūkņa slēdzi), un pēc tam no jauna ieslēdziet to.

Ar pogas 5 palīdzību pārskatiet iespējamās līknes, līdz no jauna ir aktivizēta „AutoAdapt”. Automātiskajam iestatījumam var būt nepieciešamas dažas stundas, lai pielāgotu sistēmas līkni.

Ja šī darbība nesniedz vēlamo rezultātu, sūknim iespējams iestatīt (konkrētu) līkni.

Rīcība

Sākotnēji, izmantojot pogu 5, pārslēdziet četras iespējamās proporcionālās un konstantās spiediena līknes un testējiet katru iestatījumu aptuveni divas stundas.

Ja siltuma pievade nepalielinās

Izmantojot pogu 5, ieslēdziet režīmu Constant Speed II un testējiet šo iestatījumu aptuveni 2 stundas. Ja siltuma pievade nepalielinās, ieslēdziet režīmu Constant Speed Level III

Ja siltuma pievade nepalielinās, lūdzu, sazinieties ar savu kvalificēto tehniķi.