Cirkulācijas sūknis rada troksni (dūc vai grab). Vai tas ir normāli? Kā lai to novērš?

A: Ja sistēmā ir iekļuvis gaiss, tas rada troksni. Pārbaudiet visu sistēmu un atgaisojiet to.

B: Sūknis, iespējams, ir par lielu attiecīgajai sistēmai. Lai novērstu troksni, droselējiet spiediena puses vārstu, līdz pazūd troksnis.

C: Sistēmā esošais ūdens vārās, jo sūknis ir pārāk mazs. To iespējams novērst, uzstādot lielāku sūkni.

D: Pārmērīgi nodiluši gultņi (grabēšanas gadījumā). Jānomaina sūknis.

S: Ekspluatācijā jau nodota sistēma ir aizsprostojusies. Sistēma ir jāiztīra.