Ir nostrādājuši motora startera strāvas noplūdes aizsargslēdži vai drošinātāji. Kāds varētu būt iemesls?

Strāvas noplūdes aizsargslēdži un drošinātāji nostrādā vairāku iemeslu dēļ: nepietiekams spriegums, nepareizi izgatavots strāvas noplūdes aizsargslēdzis vai drošinātāji, pārāk zems motoru aizsargājošā strāvas noplūdes aizsargslēdža iestatījums, asimetriska trīsfāžu strāva, motora īsslēgums, nepareizi izveidots vadojums vai bojāti elektriskie savienojumi, nolietots vai nobloķēts sūknis, bojāts vienfāzes motora kondensators, motoru aizsargājošais strāvas noplūdes aizsargslēdzis ir ticis pakļauts augstākai vides temperatūrai nekā motors.

Taču sūknis var būt arī pārāk mazs attiecīgajam pielietojuma veidam un, iespējams, darbojas, pārsniedzot tā nominālo plūsmas ātrumu. Šādā gadījumā mēģiniet daļēji aizvērt spiediena puses slēgvārstu, lai droselētu plūsmas ātrumu, līdz motora strāva atgriežas pieļaujamajās robežās.