Vai ir iespējams regulējama ātruma sūkņa galvu uzstādīt neregulējama sūkņa korpusā?

Nē, tas nav iespējams, jo korpuss un galva ir konstruēti tā, ka tiem ir vienam otram jāatbilst.