Vai 230 V sūkni ir iespējams pievienot 400 V elektrotīklam, piemēram, veicot sūkņu nomaiņu?

Jā, ir iespējams. Lai to izdarītu, pievienojiet vienu fāzi neitrālē. Spriegums starp vienu fāzi un neitrāli ir 230 V.

Ja neitrāle nav pieejama, ir jāuzstāda jauns kabelis. Šādu darbību drīkst veikt vienīgi kvalificēts elektriķis.