Vai iegremdējamo motoru sūkņi var strādāt bez šķidruma?

Sūkņa sausā darbība var sabojāt mehānisko blīvi un motoru. Šī iemesla dēļ ir jāuzstāda pludiņslēdži, lai vārpstas uzpildes līmenis nenokristos zem minimālā līmeņa, kas nepieciešams sūkņa darbībai. (skat. arī „Kāds ir nepieciešamais minimālais uzpildes līmenis, lai nodrošinātu pareizu sūkņa darbību?”). Tāpēc pirms sākotnējās sūkņa ieslēgšanas patiesie konkrētā pielietojuma veida apstākļi vienmēr ir jāsaskaņo ar informāciju, kas sniegta ekspluatācijas instrukcijās vai datu lapā.