Kā tiek definēts kopējais spiedienaugstums?

Dinamisko kopējo spiedienaugstumu dēvē arī par „spiedienaugstumu” vai vienkārši par „kopējo spiedienaugstumu”. Tehniskajā literatūrā kopējais spiedienaugstums tiek definēts kā darbs, kas jāpaveic sūknim, lai sūknētu vielu, ņemot vērā konkrētu svara vienību. Vienkāršiem vārdiem runājot, kopējais spiedienaugstums ir vienāds ar spiediena, kas izmērīts pie izplūdes kanāla, un ieplūdes spiediena, kas tiek piemērots ieplūdes kanālam, starpību. Kopējais spiedienaugstums parasti tiek izteikts m. Vispārēji runājot, kopējais spiedienaugstums tiek atainots kopā ar plūsmas ātrumu QH līknes veidā.