Kas notiek MQ sausas darbības gadījumā?

Ja darbojas motors, plūsmas ātrums ir mazāks par 0.07 m³/h un spiediens ir mazāks par spiedienrelejā iepriekšiestatīto spiediena vērtību, tiek aktivizēts sausas darbības trauksmes signāls. Ja šāds stāvoklis ilgst minūti, tiek aktivizēts trauksmes signāls un tiek apturēta motora darbība. Pēc tam MQ ik pēc 30 minūtēm mēģina restartēties. Ja pēc 24 stundām joprojām trūkst ūdens, kas nozīmē, ka neviens no restartēšanās mēģinājumiem neizdevās, sūknis būs jārestartē manuāli. Pat tad, ja pastāv trauksmes apstākļi, sūkni vienmēr ir iespējams restartēt manuāli, piespiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.