Kā nolasīt sūkņa raksturlīkni?

Siltumsūkņa raksturlīknes x ass ataino padeves ātrumu, bet y ass – kopējo spiedienaugstumu. Grafikā atainotā sūkņa raksturlīkne ir izliekta, slīdot uz leju no kreisās uz labo pusi.

 

Ikviens sūkņa ražīguma punkts ir atainots sūkņa raksturlīknē, kur sakarības ir šādas: liels padeves ātrums = zems kopējais spiedienaugstums; mazs padeves ātrums = augsts kopējais spiedienaugstums.

 

Apkures sistēmās sistēmas līkne veidojas kā sistēmas hidraulikas darbības atainojums. Šī līkne krustojas ar sūkņa raksturlīkni punktā, kas ataino sūkņa ražīguma punktu.