Kā uzstādīt pludiņslēdzi?

Pludiņslēdža kabelis ir jāpievieno izplūdes vārstam tā, lai atlikusī brīvā kabeļa daļa nodrošinātu pietiekamu plūsmas apjomu. Jāņem vērā ir arī vārpstas izmērs. Papildus tam ir jānodrošina, ka vārpstas dziļums ir pietiekams pludiņslēdža ieslēgšanās/izslēgšanās atstarpei un ka attālums starp vārpstas apakšu un ieplūdes atveri ir vismaz 60 cm.