Kāds ir nakts temperatūras pazemināšanas režīma darbības princips?

Nakts temperatūras pazemināšanas režīms tiek aktivizēts (ja ir iestatīts) ar siltumģeneratora padeves temperatūras starpniecību.

Ja padeves temperatūra vairāk nekā divu stundu laikā pazeminās par vairāk nekā 10-15 °C un

temperatūras kritums ir vismaz 0.1 °C minūtē.

Sūknis nekavējoties no jauna aktivizē normālo režīmu, kad padeves temperatūra no jauna palielinās par 10 °C.

Nakts temperatūras samazināšanas režīms darbojas vienīgi gadījumā, ja sūknis ir uzstādīts siltumģeneratora spiediencaurulē.