Kā sūknis nodrošina regulēšanu, izmantojot diferenciālā spiediena regulēšanu?

Sūknis reaģē uz sistēmas caurplūduma izmaiņām, izmainot ātrumu. Atveroties termoregulatora vārstiem un regulētājvārstiem, caurplūdums palielinās, un sūknis palielina ātrumu. Vārstiem aizveroties, sūknis samazina ātrumu. Tādējādi tiek samazināts arī enerģijas patēriņš. Lai šāda veida vadības sistēma darbotos uzticami, ir nepieciešams veikt cauruļvadu tīkla hidraulisko līdzsvarošanu.