Kā iespējams uzstādīt motora aizsardzību?

Iegremdējamā sūkņa motora aizsardzības uzstādīšana

Motora aizsardzības slēdzī integrētajam maksimālstrāvas atkabnim aukstās palaides laikā ir jānostrādā mazāk nekā 10 sekunžu laikā, kad par piecām reizēm tiek palielināta maksimālās motora strāvas vērtība, kas norādīta uz datu plāksnītes.

Lai nodrošinātu labāko iespējamo iegremdējamā motora aizsardzību, motora aizsardzības slēdzis ir jāiestata saskaņā ar šīm instrukcijām:

1. iestatiet maksimālstrāvas atkabni norādītās maksimālās motora strāvas vērtības pozīcijā;

2. ļaujiet sūknim pusstundu darboties ar normālu jaudu;

3. pakāpeniski iestatiet maksimālstrāvas atkabni zemākas vērtības pozīcijā, līdz ir sasniegts atvienošanās punkts;

4. pēc tam iestatiet maksimālstrāvas atkabni tādas vērtības pozīcijā, kas par 5% pārsniedz atvienošanās punkta vērtību.

Uzmanību!

Ja motora aizsardzības slēdža darbības raksturvērtības neatbildīs šīm prasībām, motora garantija tiks anulēta. Maksimālā maksimālstrāvas atkabņa regulēšanas vērtība nedrīkst pārsniegt maksimālo motora jaudas vērtību, kas norādīta uz datu plāksnītes. Motoru tinumiem zvaigznes-trīsstūra palaidei, veiciet šādas darbības, uzstādot motora aizsardzības slēdzi, taču ievērojiet, ka aizsardzības slēdža iestatījumi nedrīkst pārsniegt maksimālo vērtību:

aizsardzības slēdža iestatījums = norādītā maks. strāvas vērtība x 0.58

Maksimāli pieļaujamais palaides laiks zvaigznes-trīsstūra palaidējiem vai motora slēdžiem ar autotransformatoru ir 2 sekundes.

Grundfos motora aizsardzībai piedāvā dažādas ierīces, piemēram, MP204 moduli. Sīkākai informācijai apmeklējiet CAPS.