Kas man jādara, ja vēlos jau esošai sistēmai ar pārplūdes vārstu uzstādīt regulējama diferenciālā spiediena siltumsūkni?

Neregulējama fiksēta ātruma sūkņiem pārplūdes vārsts ierobežo spiediena paaugstināšanos, kad tiek aizvērts radiatora termoregulators, pārvietojot vielu no spiediencaurules uz atgriezes cauruli.

Uzstādot regulējama diferenciālā spiediena siltumsūkni, jums ir jāatvieno vai jānobloķē pārplūdes vārsti, jo divi vadības kontūri var viens otru negatīvi ietekmēt. Pastāv iespēja, ka siltumģeneratora ražotāja drošības instrukcijas ieteiks pretējo. Lūdzu, ievērojiet ražotāja instrukcijas.