Kā SQ/SQE iespējams aizsargāt pret sauso darbību?

SQ sūkņiem ir integrēta aizsardzība pret sauso darbību, kam nav nepieciešams atbilstošs līmeņa devējs. Ja ir ūdens trūkums, kad tiek sasniegta iepriekš iestatīta strāvas vērtība, sūknis tiek izslēgts, lai pasargātu motoru no pārkaršanas. Šī iemesla dēļ CU 300/301 regulatorā integrētā programmatūra pārbauda enerģijas patēriņa līmeni. Ja enerģijas patēriņš ir pārāk zems, sūknis tiek izslēgts uz piecām minūtēm. Kad ir pagājis šis laiks, tiek veikts automātiskās restartēšanās mēģinājums.

Strāvas vērtība, pie kuras sūknim ir jāizslēdzas, tiek konfigurēta SQE nodošanas ekspluatācijā laikā, izmantojot tālvadības pulti R100 vai Grundfos GO. Ieteicamās regulēšanas vērtības ir sniegtas ekspluatācijas instrukcijās. Ja mainās ražīguma raksturlīkne, izmantojot datorrīku „SQE – mainīga ātruma aprēķināšana”, ir jāizrēķina jauna izslēgšanās vērtība.