Kā iespējams novērst siltumsūkņa/slapjā rotora sūkņa nobloķēšanos?

Atvienojiet sūkni no strāvas avota. Izskrūvējiet datu plāksnītes vidusdaļā esošo skrūvi. Zem tās esošajai vārpstai ir rieva. Ievietojiet skrūvgriezi rievā un virziet vārpstu rotācijas virzienā, līdz esat novērsuši bloķēšanos.

Modernajiem pašregulējošajiem sūkņiem datu plāksnītes vidusdaļā vairs nav skrūves. Bet modernie sūkņi ir aprīkoti ar pretbloķēšanās funkciju. Gadījumā, ja sūknis tomēr nobloķējas, ir jāatvieno sūkņa galva.

Uzmanību! Var noplūst karstais ūdens. Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijās sniegtās drošības instrukcijas.