Glikols iegremdējamo sūkņu motorā

Lai transportēšanas un uzglabāšanas laikā aizsargātu SP sūkņus no sala izraisītiem bojājumiem, to aizsardzību nodrošina ūdens/glikola maisījums. Lai gan glikols nav indīga viela, pēc tam, kad tika likvidēta ūdens apdraudējuma klase „0” (WHC 0 = nav bīstams ūdenim), šī viela tika iekļauta 1. ūdens apdraudējuma klasē (WGK 1 = nedaudz bīstams ūdenim). Lai gan iepriekš minētajā grupā minimālais ierobežojums ir 200 l/kg, dažu apgabalu ūdens resursu aizsardzības iestādes ir izstrādājušas atsevišķus noteikumus, kas nosaka, ka motora šķidrums nedrīkst saturēt glikolu. Pirms sūkņa uzstādīšanas, lūdzu, sazinieties ar kompetentu apgabala ūdens resursu aizsardzības iestādi

saistībā ar šo jautājumu. Motora šķidrumu ir iespējams vienkārši iztukšot uzstādīšanas vietā un aizstāt ar parasto ūdensvada ūdeni (skat. ekspluatācijas instrukcijas).