Vai SQ/SQE ir nepieciešams manuāli restartēt pēc noteikta automātiskās restartēšanas mēģinājumu skaita?

Bojājuma gadījumā, SQ veiks neierobežotu restartēšanās mēģinājumu skaitu. Tiklīdz bojājums ir novērsts, sūknis uzsāks normālu darbību.