Vai man ir jāievēro Grundfos sūkņu instrukcijas?

Jā, protams. Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijās ir iekļautas pamatinstrukcijas, kas jāievēro attiecībā uz sistēmas uzstādīšanu, ekspluatāciju un tehnisko apkopi. Tas nozīmē, ka uzstādītājam un attiecīgajam personālam/īpašniekam tās ir jāizlasa pirms uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā. Papildus tam šīm instrukcijām vienmēr ir jābūt pieejamām personālam objektā.