Vai SP sūkņus iespējams darbināt arī horizontālā pozīcijā?

SP iegremdējamos sūkņus, kas aprīkoti ar Grundfos vai cita veida iegremdējamo motoru, ir iespējams darbināt gan horizontālā, gan vertikālā pozīcijā. Motors ir uzstādīts zem sūkņa. Šādai instalācijas pozīcijai parasti ir nepieciešams dzesējošs apvalks. Skatiet atsevišķu ierakstu par šo tēmu.